10 תשובות
נמוך-ממוצע
לאיזה גיל?
אנונימית
ממוצע.
ממוצע
הממוצע בישראל זה 1.65, אז ממוצע.
ממוצע
ממוצע
ממוצע
ממוצע