2 תשובות
מקור הכינוי בסולם הכיתות שהיה מקובל בגרמניה, באיטליה, בפולין והיה נהוג גם בארץ בתקופות מסוימות. הכיתה הראשונה הייתה מה שמכונה היום כיתה ה', ולכן הכיתה השמינית היא כיתה י"ב למשל.

והסבר מפורט יותר;
מקור הכינויים 'חמישית' 'שישית' וכו' בשיטת חלוקה אחרת של בתי הספר: מכינת יסוד של ארבע שנים וגימנסיה של שמונה שנים. כיתות הגימנסיה, שנקראו אז "מחלקות" החלו בכיתה ה' במושגים של ימינו. לכן הכיתה המכונה כיום כיתה ט' הייתה אז המחלקה החמישית. חלוקה זו נהגה בכמה ממדינות אירופה בראשית המאה העשרים, ובהיקף כלשהו שימשה גם בישראל.
בימינו הכיתות נספרות ברצף מתחילת בית הספר היסודי ועד סוף בית הספר התיכון. ואולם הכינויים 'חמישית' 'שישית' וכו' עדיין משמשים, ומהם אף נגזרו 'חמשוש', 'שישיסט', 'שביעיסט' ו'שמיניסט'.
מלבד הבחור/ה שציינו את הדברים מעליי.
אני חשבתי שהדברים אמורים ע"פ סיפרת האחדות של אותו גיל.
לדוגמא, בכיתה י"ב רובם, אם לא כולם, גדלים במהלך השנה והופכים לבני 18.
שכן ע"פ הסיפרה 8 - נקראים שמיניסט. אותו דבר לשאר השכבות.
אנונימי