3 תשובות
הליכות וריצות
ריצות
או רכיבה על אופניים
שואל השאלה:
אין איזשהו תרגיל שיעזור?
אנונימית