תשובה אחת
אי אפשר זה גנטי, זה רק שיטות אכזריות של פעם שהן הורסות את הרגליים לגמרי ואת עמוד השדרה על הדרך.
עזבי תאהבי את עצמך כמו שאת ואל תסבלי באמת שזה שטויות