2 תשובות
לפעמים אם מרזים אפשר להוריד, אבל אם מרזים הרבה ולא בטוח בכלל.
אפשר להקטין ברחוב אבל לא באורך