תשובה אחת
לא, כי שבועות זה חג דתי ז"א שהוא כמו שבת, ושבת סגור..
בצאת החג החנויות ייפתחו