תשובה אחת
יכול להיות שלא אישרת את האינסטגרם מהאימייל כי זה עושה עכשיו בעיות לכל מי שלא אישר את האימייל..
באותו הנושא: