2 תשובות
כי אה טזה של אה זה, לא פוגע בזה של הזה של הקבלת נתונים ש/ל ההיא ליד ההוא
שואל השאלה:
כתבת לא ברור לא הבנתי אותך
באותו הנושא: