2 תשובות
בבוקר אני חושבת משמונה עד עשר
נפתח ב7:30
נסגר לדעתי ב18:00
לא בטוח! תתקשרי לסניף