2 תשובות
תלוי
אם זה למעבדה עד שרכב האיסוף מגיע למעבדה המחוזית תלוי בשעות ההגעה
ואם זה לבדיקה מקומית על ידי סטיק אפשרי על ידי האחות
הכל תלוי בזמנים של כל מרפאה ומרפאה
אם זה תרבית עד שעה 9 וחצי ואם זה סטיק עד שהאחיות סוגרות..!