3 תשובות
בסדר מאיתך? מה כבר יש לענות חח
"סבבה, מה איתך?"
ואז מוצא על מה לדבר.. הכי קל ללכת ללימודים או כדורגל
וואלה, איך אתה?
ברוך השם, השבח לאל