תשובה אחת
לא.
אבל אם תעשה פגישה אם המנהל ותביא תהורים שלך אז אולי