2 תשובות
כן.
רק ברשותו, שלא יווצר מצב שיחסמו אותו בגלל שימוש לא מידתי או משהו.