2 תשובות
מה זאת אומרת להסתפר
אולי יש בעיה כלכלית כלשהי?