6 תשובות
כן שאלתי את עצמי את אותה השאלה פה, הייתה פה כנראה תקלה או עבודת תחוזקה, הייתי צריכה לרענן את האתר כמה פעמים זה מעצבן ממש
תיקנו את האתר.
הייתה תקלה והוא קרס לכמה רגעים.
כנראה תיקנו את הבאג של האחוזים
הייתה תקלה