2 תשובות
יכול להיות שעושים שמ שנה כן שנה לא אבל בעיקרון זה לבחון איך המורים מלמדים ולא אותכם
כפי שידוע לי השנה כן
באותו הנושא: