2 תשובות
לא נראה לי.
אבל אני לא יודעת בוודאות.
לא יכול