5 תשובות
לרוב אנשים שלא יציבים נפשית.
זה כמו שתשאלי למה היטלר רצח עם, כי יש אנשים משוגעים בעולם אין מה לעשות יש הרבה טיפוסים
הפרעה נפשית בדרך כלל..
מישהו עם בעיות נפשיות שצריך טיפול פסיכיאטרי או פסיכולוגי.
הפרעה נפשית, התעללות..
אנשים אם בעיה שכלית ונפשית