4 תשובות
שבוע - שבוע וחצי לכל הפחות. עדיף לחכות יותר.
מינימום שבועיים.
שבוע שבועיים
מומלץ לחכות מעל שבועיים.
Aro