2 תשובות
יום ראשון ושני (כאילו התחלנו כבר היום בערב)
מחר - ראשון 8 לחמישי
ומחרתיים - שני 9 לחמישי