7 תשובות
תלוי בהקשר.
נראה לי שתיהן
לאוגוסט
אנונימית
22 באוגוסט.
באוגוסט!
(זה כמו שתגידי ה22 *ב* חודש אוגוסט, ה22 באוגוסט)
אחד ב-אפריל
תשעה ב-אב

בעשרים ושניים באוגוסט
ZUKO