6 תשובות
זה תלוי, יש סטנדרטים מסויימים שצריך לעמוד בהם.
יש הכהיית חלונות שהיא באישור משרד התחבורה ורשות הרישוי.
תשאל במקום שאתה רוצה לעשות אם זה באישור או לא.
שמשות כהות שמגיעות מהיצרן מותרות בשימוש.
ברכב אחר, מותר להכהות את השמשות הצידיות האחוריות.
לא את אלה שלצידי הנהג ולא את הקדמית והאחורית.
משה
על פי חוק אסור חלונות כהים, לא מקדימה ולא מאחור!
אבל זה כמו החוק שאסור לנסוע מעל 100 קמ"ש:))

מקווה שהבנת, לילה טוב:))
כמו כן יש תקנה 27 ה' המאפשרת שימוש ברכב אשר הותקן בו בשמשה האחורית ציפוי חלונות כהה

.
מותר ולא כפי שנאמר לעיל.
4. תקנה 27 (ה') קובעת כי על אף האמור בתקנה 27 (ד'), הרי שמותר לנהוג ברכב שבו קיימת הגבלת ראות מן השמשה האחורית אם מותקנות ברכב מראות תשקיף (מראות חיצוניות מימין ומשמאל לרכב).

5. שמאחר וקיימות שתי תקנות הנוגעות לנושא, כאשר אחת מתירה הגבלת ראות מן השמשה האחורית והשנייה אוסרת על כך, הוחלט לקבל את הפרשנות המקלה ולא לבצע אכיפה לגבי הדבקת חומר ציפוי על החלון האחורי במידה ויש 2 מראות צד.

6. בהתאם להיתר שניתן בתקנה 27 (ה') החליט ר' מת"ן לבטל את הדוח שנרשם והנחה שאין לאסור שימוש ברכבים שבהם השמשה האחורית צופתה בחומר ציפוי כגון מדבקות
ניסים
מותר להכהות רק את החלונות האחוריים ברכב

בכל מקרה שים לב שזה תמיד נראה חשוד ומקבל תשומת לב משוטרים אז תחשוב פעמיים

את האחוריים מותר להכהות
לנוחיות הגולשים אני מצרף כאן את התקנה של משרד התחבורה המאשרת את ציפוי החלונות -

ב. הבסיס החוקי
תקנה 356 (ד) המעודכנת

"לא ירשם רכב או יחודש רשיונו של רכב שהשמשה הקדמית והאחורית והשמשות שליד המושבים הקדמיים בו, כולן או מקצתן צופו בחומר ציפוי בין בהתזה, בין בהדבקה ובין בכל דרך אחרת".

ג. המשמעות
משמעות עדכון התקנה היא כי ניתן לאשר במסגרת מבחן הרישוי ציפוי של יתר שמשות הרכב ( שאינן מוזכרות בתקנה ) דהיינו השמשות המותקנות בצידי הרכב מאחורי הנהג והנוסע שלידו בלבד.

מתוך: חוזר מינהל התנועה/אגף הרכב

במידה ורוצים עוד הסברים ניתן להתקשר או להכנס לאתר של חלונות כהים - מטאור ציפויים.


קובי שטיינמן
באותו הנושא: