תשובה אחת
תקנה 27 (ה') קובעת כי על אף האמור בתקנה 27 (ד'), הרי שמותר לנהוג ברכב שבו קיימת הגבלת ראות מן השמשה האחורית אם מותקנות ברכב מראות תשקיף (מראות חיצוניות מימין ומשמאל לרכב).
מאחר וקיימות שתי תקנות הנוגעות לנושא, כאשר אחת מתירה הגבלת ראות מן השמשה האחורית והשנייה אוסרת על כך, הוחלט לקבל את הפרשנות המקלה ולא לבצע אכיפה לגבי הדבקת חומר ציפוי על החלון האחורי במידה ויש 2 מראות צד.
בהתאם להיתר שניתן בתקנה 27 (ה') החליט ר' מת"ן לבטל את הדוח שנרשם והנחה שאין לאסור שימוש ברכבים שבהם השמשה האחורית צופתה בחומר ציפוי כגון מדבקות
גל