2 תשובות
אנשים חמים= אנשים שמקרינים חום, אהבה, אומרים מילה טובה, מחבקים, אנושיים, נעים להיות בסביבתם, עמחה
אנשים קרים= פריג'ידרים, לא מחבקים, לא אומרים מילים חמות ומחמאות, למל"ם=לא מועיל, לא מזיק
אנשים קרים לא מסוגלים לתת אהבה, להראות רגשות, כמו לחבק קרח
"אנשים חמים"-אוהבים מגע פיזי (חיבוקים, נשיקות), מסבירי פנים, יודעים לתת אהבה ותשומת לב, מביעים רגשות בעוצמה.
"אנשים קרים-לא אוהבים מגע פיזי משתמשים בו רק שמוכרחים, לא מביעים רגשות בד"כ, לא מוציאים רגשות החוצה, משדרים קרירות וריחוק,