7 תשובות
*43 ואז המספר
תחייגי *43
43*
הגדרות שיחה 📱
ואז תרשתמי את המספר:-)
תלוי אייזה חברה את בפלאפון
רציני אתה לא יודע? חבוב אנחנו לא במאה הקודמת. אנחנו בשנת 2012 דאם!