3 תשובות
נראה לי שזה ככה בארצות הברית
אני יודע שבארצות הברית אפשר
לא סגור על אירופה
לא יודע בנוגע לאירופה אני יודע שבארצות הברית לא צריך אני חושב שבאירופה צריך