4 תשובות
אשכנזי ללא ספק
אנונימי
אשכנזי
אנונימי
אני חושב שאשכנזי
מזרחי
אנונימי