2 תשובות
כי הם רוצים שבזמןהחופש, נלמד חומר, על מנת שכדי שנחזור חזרה מהחופשה, לא נשכח את הומר הנלמד.
כי הם לא רוצים שנשכח את החומר אני מסכימה שצריך לתת שלא נשכח אבל לא כל כך הרבה כוסעומו בקושי יצאתי מהבית בחופש הזה
רונית