3 תשובות
שכל שלוש הצלעות שוות זו לזו או כשכל הזוויות שוות ל60.
מקווה שעזר (:
כל הצלעות שווה, כל הזוויות בנות 60 מעלות, או משולש שווה שקויים שאחת מזוויותיו בת 60 מעלות