6 תשובות
שני סיפורים שונים
מוגלי היה בהודו וטרזן באפריקה
מוגלי ילד וגדל עם פנתר ודוב טרזן היה ילד וגדל למבוגר וגדל אצל להקת קופים
מוגלי גדל ביער טרזן בא ליער
נראה לי שמוגלי היה בהודו וטרזן באפריקה
מוגלי זה בספר הגונגל
טרזן... טרזן זה בטרזן חח