9 תשובות
משחקים כאילו?
שואל השאלה:
כן
קומנדו בימבלך
חפונים חפונים
סרדינים
מחבואים
שואל השאלה:
תודה, עוד רעיונות?
לא יודע... איזה כיתה את מדריכה?
שואל השאלה:
לא אני אחותי
איזה כיתה היא מדריכה? ואם זה מתחת לז אז בנים או בנות?
שואל השאלה:
כיתות ה' בנים
מחניים
כדורגל
כדורסל
שתדבר איתם על החופש וזה
אם היא מכירה משחק בשם
וואה
וויז דאמ