3 תשובות
פסיכולןג או רופא יפנו אותך אליהם
הפנייה מרופא המשפחה
תלוי בקופת חולים שאת שייכת אליה. כמובן שתמיד יש גם אפשרות ללכת לביקור פרטי. במה הענין?
באותו הנושא: