תשובה אחת
לפי מה שידוע לי אוטובוסים אין בשבת. אבל אני חושבת שצריך להיות מוניות שירות