2 תשובות
מוניות שירות יוצאות מארלוזורוב ומגיעות לסירה
אני יודע שיש מוניות רגילות בלבד. מוניות שירות ואוטובוסים לא פועלים בשבת עצמה.
רוקיסט מומחה סטיפס