3 תשובות
דוד שלך הוא בן 16? ג'יסס
שיגלח מלא, ואז הקצב גדילה נעשה מהיר ונעשים הרבה יותר קוצים שזה זיפים
פשוט שלא יגלח ויתן לזה לגדול