5 תשובות
קצרים
קצרים
אנונימית
שיהיה זיפים זה הכי חשוב. לדעתי קצרים
אנונימית
קצרים ברורר
קצרים ואם לא אז מגולח
אבל תלוי אם מתאים לפנים