4 תשובות
אסור עד מוצש
מכניסת החג היום עג מוצש חג שמח