תשובה אחת
זה לא שלו זה של אברהם פריד ומחזק תאדם שאבא שלו שר את זה כאילו לילד