3 תשובות
אני
שונאת עברית
אנונימית
שייר יפהה!
אנונימית