10 תשובות
בעד. לדעתי חובה שכל אדם שחי במדינת ישראל ירכוש לפחות השכלה בסיסית.
בעד כמובן, אחרת לא היינו מתקדמים ונתקעים באותו המקום, ובכל מקרה גם עם חוק חינוך חובה לא חסרים טיפשים אז תדמייני מה היה קורה אם לא היה אותו...
בעד אבל עד גיל מסויים רק ההשכלה הבסיסית שהיא חובה לדעתי
בעד החוק נגד בית הספר במתכונת הנוכחית שלו אני חושב שהבית ספר מתחיל ישן מידי ולא פרקטי מספיק לדורות החדשים צריך לחדש את הצורה של הביתי ספר ובכללי את דרכי החינוך הקיימים במיוחד בישראל
אני בעד חוק חינוך חובה. אני חושבת שבלי ידע והשכלה לא היינו יכולים להסתדר טוב בעולם. במיוחד בגיל צעיר. מילא חוכמת רחוב/חיים שזה לא נרכש מחינוך בית ספרי.
ברור שבעד, ילדים מתחת לגיל 15 טיפשים ואין להם מספיק מידע כדי להחליט אם הם רוצים ללמוד או לא
אחרי 15 הם אפילו יותר טיפשים, לא שמעת שזה גיל ה"טיפש-עשרה"? ^
זה לא סותר את זה שאין להם מספיק ידע כדי להחליט אם הם רוצים ללמוד או לא לפני גיל 15
לא אמרתי שזה סותר:)