3 תשובות
שלושה ארבעה ימים פלוס מינוס
חודש בערך
שואל השאלה:
יש דרך לזרז את זה?