תשובה אחת
שני הפירושים בכותרות התכולות הראשונות יתאימו למה שאת מחפשת.