תשובה אחת
זה קשה
אחד התרגילים הוא להסתכל על עצמך במראה ולהגיד 'אני יפה'