4 תשובות
אין לך מה לדאוג הסיכוי שיהיה צונאמי שואף לאפס
אני די בטוחה שהוא יהיה די קטן כי הרעידות אדמה פה לא שברו שיאים מטורפים
למה שיהיה צונאמי? -.-
בשביל צונאמי חייב עומק זה מה שאין לנו...
חייב הרבה ים מה שאין לנו...
וקראתי את הכתבה וכתוב שם מה לעשות במקרה של צונאמי לא שיהיה צונאמי...