9 תשובות
יום ד'?
בראשון?
לא הגיוני
יום ד
יום ד
שאלה מכשילה, אבל הכי הגיוני זה יום ד'
יום ד', זה שדובר אמת בימי א'-ג' משקר והשני אומר את האמת.
יום רביעי
כי ביום הזה איש אחד דובר שקר ומשקר על כך שדיבר שקר ביום שלישי על אף שדיבר אמת ביום שלישי.
והאיש השני באמת דיבר שקר ביום שלישי כי הוא דובר אמת רק בימי ד, ה, ו, ז.
באותו הנושא: