תשובה אחת
מטרתם העיקרית היתה הוצאת השמירה במושבות מידי הערבים, וסיסמתם - "בדם ואש יהודה נפלה, בדם ואש יהודה תקום" (על פי דברי המשורר יעקב כהן).
מלבד השמירה בישובים עסקו אנשי "השומר" בנטילת חזקה על אדמות שנרכשו על ידי יהודים, אך נותרו בידי הערבים. כמו כן יזמו אנשי הארגון את הקמת "הרועה", קבוצה שהכשירה את עצמה לכיבוש ענף המקנה וחבריה היו מראשוני המתיישבים בתל חי באוקטובר 19
אבל
היו לארגון "השומר" גם מטרות מדיניות,. גל הביקורת וההתנגדות הביאה להפסקת ההתקשרות עם "השומר" במושבות רחובות וחדרה. הירידה בהיקף השמירה הובילה את הנהגת "השומר" לפעול בשני כיוונים נוספים: האחד צבאי, ייסוד כוח הגנה ארצי מאורגן, והאחר אזרחי, הקמת ישובים חדשים.
באותו הנושא: