תשובה אחת
להיות לחומת זה לא רק למלא שאלון אם הפרופיל שלך מתחת ל97 או 84 (אני לא זוכרת אם זה 84 או 82) בקיצור אם יש לך פחות מהמספרים שכתבתי אז את לא יכולה להיות לוחמת