4 תשובות
יש הטוענים שכן כי את בולעת אוויר
כן זה מנפח
אני חושבת שכן.
שטויות