3 תשובות
כל יום משהו אחר.
בדרך כלל רבע לשלוש. (שזה מוקדם מבחינת הבית ספר שלי)
שלוש שעות ביום שלוש פעמים בשבוע
אנונימית