6 תשובות
הלכתית כן,
הצד לאיסור הוא מצד איסור "לא ילבש גבר שמלת אשה" שאוסר ללבוש תכשיטים ובגדי נשים.
הענין שאאיסור זה כפוף לנורמות החברתיות,
כלומר היות וגברים בעולם לובשים טבעות, אין זה מוגדר ככלי אישה

אגב, מצינו בנביאים שלמלכי ישראל היו טבעות.

בקיצור מותר.

אבל אף חרדי לא יעשה זאת. בגלל שזה לא מקובל.
כן מה הבעיה יש מרוקאים שלובשים
/.
שואל השאלה:
ואם יש לו אצבעות יפות?
אז שילך לדגמן טבעות
/.
טבעת עונדים

כמו טבעת נישואין יש מהדרין ויש שלא

תלוי בטיב הטבעת ומשקלה

אין איסור הטבעת טובה לשני המינים
אין צורך לאף גבר לענוד טבעת נישואין כי האיש מקדש את האישה בזה ולא האישה את האיש.